Opvragen oogmeetgegevens

Wanneer u bij ons een oogmeting laat verrichten brengen wij hiervoor geen kosten in rekening. Mocht u besluiten geen bril bij ons te kopen, maar wel het recept te willen hebben dan is dit mogelijk. Hier vragen wij een vergoeding voor. Deze vergoeding is vastgesteld op een bedrag van € 25,- .

Deze kosten worden in mindering gebracht op het aankoopbedrag wanneer er een gezichtshulpmiddel wordt aangeschaft zoals een bril of contactlenzen binnen een periode van 1 maand.

Na het overmaken van het verschuldigde bedrag  van € 25,- op rekening van Tilroe Optiek BV  Rabobank NL07 RABO 0146 6898 28 onder vermelding van postcode en geboortedatum zal het voorschrift worden toegemaild.

Wilt u uw meetgegevens opvragen ? Dat kan door middel van het invullen van het onderstaand formulier. 

Voor een vlotte afhandeling vraag ik u - na het overmaken van het bedrag - mij hiervan per mail op de hoogte te stellen.U ontvangt dan per mail een afschrift van betaling met daarop vermeld het voorschrift. Dit zal op werkdagen worden uitgevoerd. Op het voorschrift staat geen PD of hoogte genoteerd.

Voor de duidelijkheid wil ik u er op wijzen indien het voorschrift gebruikt wordt voor de aanschaf van nieuwe glazen, de uitvoerende opticien dit recept nog dient na te meten. 

Tilroe Optiek BV 

 

Naam
Postcode
Geboortdatum ( dd-mm-jaar )
Emailadres

Door dit formulier te verzenden ga ik akkoord met de bovenstaande voorwaarden.