In mei 2018 is de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de AVG worden de huidige regels omtrent privacy aangescherpt. Het doel van de privacywetgeving is om de rechten van de personen van wie gegevens verwerkt worden te waarborgen.

Hoe wij omgaan met uw persoongegevens zal niet veranderen bij het inwerking treden van de AVG. Wij gebruiken uw gegevens alleen om ons werk te kunnen doen en dat is u te voorzien van een goed produkt en/of dienst.  Niks meer of minder. Echter zijn wij genoodzaakt duidelijker te communiceren hoe en met wie wij deze gegevens delen.  

Dit valt te lezen in onze privacyverklaring die u kunt vinden op deze pagina.