Contactlenzen, maar dan meer

Wanneer er verder gekeken moeten worden dan standaard. 

Naast de min of meer standaard lenzen maken wij ook veelvuldig gebruik van op maat gemaakte contactlenzen. Niet ieder oog is hetzelfde en daar houden wij dan ook rekening mee. Wij proberen te zorgen voor de beste contactlens voor het oog.

Een groot deel van de contactlensaanpassingen die wij doen valt heel goed te corrigeren met contactlenzen die vallen binnen de normale parameters. Toch gebeurt het regelmatig dat wij gebruik moeten maken van andere typen contacltenzen om een passing te optimaliseren.