glaucoom oogdruk te hoog gezichtsvelduitval optometrist vlissingen middelburg souburg

Het belang van vroegtijdige opsporing van glaucoom

Een sluipende oogaandoening die geleidelijk het gezichtsvermogen aantast, kan ernstige gevolgen hebben als deze niet op tijd wordt ontdekt. Omdat de symptomen vaak pas in een laat stadium merkbaar worden, is vroegtijdige opsporing essentieel om ernstige en blijvende schade te voorkomen. In deze blog bespreken we waarom het zo belangrijk is om deze aandoening in een vroeg stadium op te sporen en wat de mogelijkheden zijn voor screening en diagnose.

Wat is glaucoom?

Het gaat om een verzamelnaam voor een groep oogaandoeningen waarbij de oogzenuw beschadigd raakt. Dit leidt tot een geleidelijke uitval van het gezichtsveld, beginnend in de periferie. De meest voorkomende vorm is openkamerhoekglaucoom, waarbij de verhoogde oogdruk een belangrijke risicofactor is. Er bestaan echter ook vormen waarbij de oogdruk normaal is.

Deze aandoening komt vooral voor bij volwassenen. Boven de 40 jaar heeft ongeveer 1% van de bevolking last van deze oogziekte. Dit percentage stijgt met de leeftijd tot ongeveer 3% bij 80-plussers. Andere risicofactoren zijn onder meer een positieve familiegeschiedenis, hoge bijziendheid, hart- en vaatziekten en diabetes.

Waarom is vroege opsporing zo belangrijk?

Er zijn verschillende redenen waarom het essentieel is om deze oogaandoening in een vroeg stadium op te sporen:

1. Onomkeerbare schade voorkomen

De schade die aan de oogzenuw wordt veroorzaakt is onomkeerbaar. Eenmaal verloren gezichtsveld kan niet meer herstellen. Door tijdige opsporing en behandeling kan verdere schade echter wel voorkomen of vertraagd worden.

2. Behoud van levenskwaliteit

Gezichtsveldverlies heeft grote impact op de kwaliteit van leven. Het beïnvloedt dagelijkse activiteiten zoals lezen, autorijden en gezichtsherkenning. Vroegtijdige interventie helpt om zoveel mogelijk gezichtsvermogen te behouden.

3. Kosteneffectiviteit

Vroege behandeling is vaak eenvoudiger en goedkoper dan behandeling in een gevorderd stadium. Het voorkomt dure ingrepen en de maatschappelijke kosten van slechtziendheid of blindheid.

4. Symptoomloze beginfase

In de beginfase geeft de aandoening meestal geen merkbare klachten. Het perifere gezichtsveld gaat zo geleidelijk achteruit dat mensen het zelf vaak niet opmerken. Pas als het centrale zicht wordt aangetast, ontstaan duidelijke problemen. Regelmatige controles zijn dus nodig om de ziekte tijdig te ontdekken.

5. Effectievere behandeling

Hoe eerder de aandoening wordt ontdekt, hoe beter de prognose. De behandeling is erop gericht om verdere schade te voorkomen. Als het probleem in een vroeg stadium wordt opgepakt, is er meer gezond weefsel om te behouden.

Hoe kan glaucoom vroeg opgespoord worden?

Er zijn verschillende onderzoeken die helpen om de aandoening in een vroeg stadium te detecteren:

 • Oogdrukmeting: Een verhoogde oogdruk is een belangrijke risicofactor. Regelmatige drukmeting bij de opticien of optometrist kan een eerste aanwijzing geven.
 • Onderzoek van de oogzenuw: Met behulp van spleetlamponderzoek en eventueel aanvullende beeldvormende technieken kan de vorm en conditie van de oogzenuw beoordeeld worden.
 • Gezichtsveldonderzoek: Hiermee kunnen zelfs kleine uitvalsverschijnselen in het gezichtsveld opgespoord worden, nog voordat de patiënt er zelf iets van merkt.
 • OCT-scan: Deze scan brengt de dikte van de zenuwvezellaag rond de oogzenuw in beeld. Verdunning hiervan kan een vroeg teken van de ziekte zijn.
 • Pachymetrie: Het meten van de dikte van het hoornvlies helpt om de oogdrukmeting te interpreteren.

Bij afwijkende bevindingen wordt u doorverwezen naar de oogarts.

Wie moet gescreend worden?

Vanwege de toenemende prevalentie met de leeftijd, wordt aanbevolen om vanaf 40 jaar regelmatig de ogen te laten controleren, ook als er geen klachten zijn. Mensen met risicofactoren zoals een positieve familiegeschiedenis of hoge bijziendheid zouden zelfs eerder en vaker gecontroleerd moeten worden.

De frequentie van controles hangt af van de individuele risicofactoren. Als algemene richtlijn geldt:

 • 40-54 jaar: om de 1-3 jaar
 • 55-64 jaar: om de 1-2 jaar
 • 65+ jaar: jaarlijks

Kun je genezen van glaucoom?

Helaas kan glaucoom niet genezen worden. Het is een chronische aandoening waarbij de schade aan de oogzenuw onomkeerbaar is. De belangrijkste punten hierover zijn:

 1. Onomkeerbare schade: Eenmaal verloren gezichtsveld kan niet meer herstellen.
 2. Behandeling gericht op stabilisatie: De behandeling is erop gericht om verdere schade te voorkomen of te vertragen, niet om bestaande schade ongedaan te maken.
 3. Levenslange zorg: Patiënten hebben meestal levenslange medische zorg en controles nodig.
 4. Verschillende behandelopties: Afhankelijk van het type en de ernst kan de behandeling bestaan uit oogdruppels, lasertherapie of chirurgie.
 5. Vroege opsporing cruciaal: Hoe eerder glaucoom wordt ontdekt en behandeld, hoe beter de prognose voor het behoud van het gezichtsvermogen.
 6. Regelmatige controles: Om de progressie te monitoren en de behandeling zo nodig aan te passen.

Hoewel glaucoom niet te genezen is, kan met de juiste behandeling en zorg in veel gevallen ernstig gezichtsverlies worden voorkomen of uitgesteld. Het doel is om de kwaliteit van leven van de patiënt zo goed mogelijk te behouden.

Tot slot

Glaucoom is een verraderlijke ziekte die ongemerkt ernstige en blijvende schade kan veroorzaken. Vroegtijdige opsporing is essentieel om zoveel mogelijk gezichtsvermogen te behouden en de kwaliteit van leven op peil te houden. Regelmatige oogcontroles, vooral vanaf middelbare leeftijd, zijn daarom van groot belang.

Met de huidige diagnostische mogelijkheden kan de ziekte in een vroeg stadium ontdekt worden, nog voordat er merkbare klachten zijn. Dit biedt de beste kansen op een effectieve behandeling en een gunstige prognose. Neem dus het zekere voor het onzekere en laat uw ogen regelmatig controleren. Uw zicht is te waardevol om aan het toeval over te laten.

Link naar de glaucoomvereniging