Privacyverklaring & Cookies

Privacy

Tilroe Optiek Bv neemt de privacy wetgeving zeer serieus. Het waarborgen van de privacy van de bezoekers van onze website vinden wij dan ook cruciaal. In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en op welke wijze wij deze beveiligen.

Als u onze website bezoekt en/of ons een e-mail stuurt, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens (onder meer) om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en om te kunnen reageren op uw vragen.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u ons toestemming om uw gegevens op te slaan en deze te gebruiken. Wilt u deze berichten niet meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de afmeldlink in deze e-mails of een e-mail bericht sturen aan Tilroe Optiek BV. Neem contact met ons op om uw gegevens in te zien of een wijziging door te geven. Uw persoonsgegevens worden niet aan anderen beschikbaar gesteld.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

Persoonsgegevens van onze klanten (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres) inclusief de oogmeetgegevens, leveringsgegevens en facturatiegegevens (bankgegevens).

Doel verwerking persoonsgegevens:

Wij gebruiken en bewaren de persoonsgegevens voor verschillende doelen.

De verwerking van gegevens van onze klanten heeft als doel:

Het ontvangen en verwerken van bestellingen of opdrachten van klanten; Het leveren van de bestelde producten/diensten; Het uitvoeren van de overeenkomst of opdracht; Het verwerken van betalingen en het beheren van inkomsten en uitgaven; Het innen van vorderingen; Het onderhouden van contacten door de verwerkingsverantwoordelijke met de klanten; Het administratieve gedeelte zoals de accountscontrole. Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

Op basis van de AVG heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken de volgende rechten:

Recht op informatie; het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt; Inzagerecht: het recht om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt; Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan u een verzoek indienen bij Tilroe Optiek BV om dit te corrigeren; Recht van verzet: u heeft het recht om aan Tilroe Optiek BV te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken; Recht om vergeten te worden: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen; Recht op data portabiliteit; als u uw persoonsgegevens wilt overzetten naar een andere partij, dan dient Tilroe Optiek BV daar aan mee te werken. Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Tilroe Optiek zal de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartijd vernietigen. De bewaartermijnen worden omschreven in het register van verwerkingen. Voor wat betreft de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een opdracht en/of dienst, deze worden bij Tilroe Optiek BV 15 jaar bewaard.

Beveiliging

Tilroe Optiek BV draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau en heeft daartoe passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerkingen. De directie van Tilroe Optiek BV is verantwoordelijk voor het informeren van de werknemers voor het juist omgaan met de regelgeving en de beveiliging van data.

Bevoegde toezichthouder

Toezicht op verwerking van persoonsgegevens in Nederland vindt plaats door de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Tilroe Optiek verstrekt geen persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie.

Tot slot

Het privacybeleid is vastgesteld door de directie van Tilroe Optiek op 01 januari 2020. Tilroe Optiek BV houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Disclaimer

Dit document is een vertaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

Cookies & tracking technologieën

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf of in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Mocht u overgaan tot het uitschakelen van cookies, dan is het mogelijk dat bepaalde functies niet meer werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wij maken gebruik van Google Analytics en andere diensten van Google. De website maakt gebruik van Google Fonts en Google Maps. IP-maskering staat standaard aan voor Google Analytics.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten werken. Deze cookies zijn niet uit te schakelen. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handelingvan u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. Als u cookies blokkeert of niet accepteert, werken sommige delen van de website niet. Deze cookies bewaren geen informatie die u als persoon zou kunnen identificeren.

Analytische cookies

Deze website gebruikt cookies om te meten hoe vaak onze website wordt bezocht, om ons te laten weten hoe onze website wordt gebruikt en om ons te laten weten hoe effectief onze advertenties zijn.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en om je voorkeuren te onthouden. Cookies kunnen onder andere worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, je sessie op de webserver te onthouden, zoektermen binnen de website te onthouden of een gekozen filter.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on Als u niet wilt dat uw pagina-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (gtag.js, ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekersactiviteit deelt met Google Analytics.

Door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te gebruiken, voorkomt u niet dat site-eigenaren andere tools gebruiken om site-statistieken te meten. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er gegevens naar de website zelf worden verzonden, of dat gegevens op andere manieren naar verschillende services voor webanalyse worden verzonden.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via info@tilroe.nl

Privacywetgeving

Wikipedia over Privacy

Neem contact met ons op