Bijziendheid bij kinderen. Myopie. Atropine. MyCon. Rodenstock

Bijziendheid kinderen: brillenglazen om myopie af te remmen

Bijziendheid kinderen en brillenglazen

Wereldwijd is bijziendheid de snelst toenemende oogaandoening. Bijna de helft van de Europese jongvolwassenen is bijziend. Bijziendheid is een ander woord voor myopie. Deze toename van myopie verloopt snel. Vandaar dat ook wel wordt gesproken van ‘de bijziendheidexplosie’.

Bijziendheid, waarvan sprake is als er een correctie nodig is vanaf -0,5 dioptrieën, is op zich eenvoudig te corrigeren met een bril of lenzen. Hoge myopie, vanaf -6 dioptrieën, kan echter op den duur leiden tot problemen van het netvlies en ernstige slechtziendheid. Eén op de drie volwassenen met hoge bijziendheid krijgt in de loop van het leven dergelijke problemen. Omdat die problemen grotendeels op volwassen leeftijd niet meer terug te draaien zijn, is het tegengaan van bijziendheid op de kinderleeftijd van groot belang.

Bijziendheid ontstaat in de jeugd, met een top op de leeftijd van 13-15 jaar. Maar kinderen worden op steeds jongere leeftijd bijziend.

Oorzaken van bijziendheid

Bijziendheid ontstaat deels door erfelijke factoren. Ook zijn er omgevingsfactoren die invloed hebben op bijziendheid. Bijziendheid kan te maken hebben met veel binnenspelen en weinig buiten, dichtbij kijken, lezen en computergebruik.

Bijziendheid betekent dat het brandpunt van de invallende lichtstralen in het oog geprojecteerd wordt vóór het netvlies in plaats van erop (figuur 1). Het resultaat is een onscherp beeld. Of het brandpunt op het netvlies valt wordt bepaald door de lens, het hoornvlies en de lengte van het oog. De lens en het hoornvlies groeien met name gedurende de eerste vijf levensjaren. De grootste oorzaak van bijziendheid is groei van het achterste deel van het oog.

Enige groei hiervan is normaal bij kinderen. Bij een normale ontwikkeling van de ooglengte zal het focuspunt op het centrale deel van het netvlies vallen en niet voor of achter het netvlies. Bij bijziendheid gaat er bij dit natuurlijke proces iets niet goed en groeit het oog te ver door.

De eerste levensjaren is de groei het snelst en deze stopt doorgaans rond 13-jarige leeftijd, maar bij bijziendheid kan de groei doorgaan tot zelfs 25-jarige leeftijd. Hoe vroeger de bijziendheid ontstaat, hoe groter het risico op een hoge sterkte op latere leeftijd. Daarom is het belangrijk om het zo vroeg mogelijk te ontdekken en een plan van aanpak op te stellen om de kans op toename van de bijziendheid te verkleinen.

Bijziendheid bij kinderen en MyCon brillenglazen
Ideale situatie Bijzienheid scherppunt op het netvlies

Omdat we tegenwoordig weten dat bijziendheid op jonge leeftijd kan leiden tot problemen op de lange termijn, moet het vroeg opgespoord worden. Wanneer bijziendheid zich ontwikkelt tot hoge waarden (-6 of hoger) neemt het risico op bepaalde oogaandoeningen toe. Dit omvat aandoeningen zoals glaucoom, cataract, maculadegeneratie en netvliesloslating.

Bijziendheid bij kinderen en MyCon brillenglazen
Bijzienheid scherppunt voor het netvlies

Omgevingsfactoren

Dichtbijwerk
Buiten spelen

Het is belangrijk voor jonge kinderen om genoeg tijd buiten door te brengen, omdat dit kan helpen bij het voorkomen van bijziendheid. Uit onderzoek blijkt dat ten minste 80 tot 120 minuten per dag buiten spelen kan helpen om bijziendheid te voorkomen. Voor elk extra uur dat kinderen buiten spelen, is er zelfs 2 procent minder risico op bijziendheid. Dus, als u wilt dat uw kinderen gezonde ogen hebben, is het een goed idee om ze regelmatig mee te nemen naar buiten om te spelen en te bewegen.

Bijziendheidpreventie

Het doel van bijziendheidpreventie, soms ook wel myopiebeheer genoemd, is om bijziendheid zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen.

Gevolgen

Daarom is het belangrijk om bij twijfel of uw kind nog goed ziet de ogen te laten meten. U hoeft niet gelijk in de stress te schieten als uw kind een konijn voor een haas aanziet of andersom. Zelf weet ik het verschil ook niet altijd.

Hoe houden we de ogen van onze kinderen scherp?

Opties om bijziendheid af te remmen

Als uw kind bijziendheid heeft, zijn er verschillende opties beschikbaar om de progressie van de aandoening te vertragen. Deze opties omvatten farmaceutische (druppels) en optische (contactlenzen of brillenglazen) oplossingen en zijn bedoeld om naast een goede levensstijl – al klinkt dat een beetje gek omdat het over kinderen gaat – te gebruiken. Levensstijl hebben we eerder besproken.

Een veelgebruikte farmaceutische oplossing is atropine, die in verschillende doses kan worden toegediend om bijziendheid te vertragen. Atropine is klinisch zeer effectief gebleken, maar het kan ook bijwerkingen veroorzaken zoals wazig zien, accommodatiestoornissen en fotofobie. Om deze bijwerkingen te voorkomen, zijn sterk verdunde doses getest. Dit is echt het gebied van de oogarts, niet van ons als opticien of optometrist.

Een optische oplossing voor het beheer van bijziendheid is het gebruik van zachte multifocale lenzen of ortho-K lenzen. Dit zijn speciale contactlenzen die ’s nachts worden gedragen en overdag uit worden gedaan. Deze behandeling heeft aangetoond zeer effectief te zijn bij kinderen, maar het dragen van deze contactlenzen bij jonge kinderen kan bij verkeerd gebruik en/of verkeerde hygiëne problemen veroorzaken die je ook niet wilt hebben.

Als ouder is het belangrijk om met goede opticien/optometrist/oogarts te bespreken welke optie het beste is voor uw kind. Samen kunnen we werken aan het beheer van bijziendheid en de gezondheid van de ogen van uw kind behouden.

MyCon brillenglazen: Het terrein van de opticien

Het MyCon brillenglas is speciaal ontworpen om afbeeldingen correct op het netvlies te richten en zo de achteruitgang van bijziendheid te verminderen. In tegenstelling tot standaard brillenglazen, buigen de MyCon-brillenglazen het licht uit de zijkant van het glas op zo’n manier dat het voor het netvlies komt te liggen. Hierdoor neemt de kans op een toename van de ooglengte en daardoor ook de sterkte af. MyCon brillenglazen zijn geschikt voor alle bijziende kinderen, ongeacht de ernst van hun bijziendheid.

Bijziendheid bij kinderen en MyCon brillenglazenBijziendheid bij kinderen en MyCon brillenglazen

Conclusie:

Goede behandeling bijziendheid kinderen met brillenglazen

Met MyCon kan bijziendheid op een niet-ingrijpende manier worden behandeld zonder contactlenzen te gebruiken. Het vertraagt de progressie van bijziendheid effectief tot wel 56 procent na twee jaar en dit effect blijft nog steeds bestaan na vier tot vijf jaar. Dit betekent dat de ogen van het kind minder snel slechter worden. MyCon brillenglazen zijn ook handig omdat het de therapietrouw bij het gebruik van druppels verbetert en problemen met multifocale of nachtlenzen vermijdt.