De toename van myopie bij kinderen is een groeiend probleem in de moderne wereld

Mijn kind ziet slecht

Als ouder vermoed je al enige tijd dat je kind niet goed ziet. Ook op school is het advies gegeven om de ogen van je zoon of dochter te laten controleren. Je besluit een bezoek te brengen aan de opticien of eerst naar de huisarts te gaan, en het blijkt inderdaad dat je kind een bril nodig heeft.

Je 9-jarige kind heeft een bril met een sterkte van -1,75 nodig. Dit kan best even schrikken zijn. Een begrijpelijke vraag die dan kan opkomen is: zal het zicht van mijn kind verder verslechteren naarmate hij of zij groeit?

Een min sterkte betekent dat het kind bijziend is, dus veraf niet goed kan zien. Bijziendheid is een ander woord voor myopie.

Bijziendheid oorzaken

De refractie (brilsterkte) wordt hoofdzakelijk bepaald door de lengte van het oog (aslengte) en de kromming van het hoornvlies. Bij myopie (min sterkte bril of contactlenzen) is het oog doorgaans langer dan gemiddeld.

Bijziendheid symptomen

Bijziendheid, ook wel myopie genoemd, is een aandoening waarbij iemand moeite heeft met het scherpstellen op de afstand. De symptomen van bijziendheid zijn onder andere: hoofdpijn, oogvermoeidheid, moeite met het scherp zien op een langere afstand, en de neiging om dicht bij te zitten bij televisie of boeken. Slecht schoolprestaties en moeite met het volgen van lesstof op een bord zijn mogelijke symptomen van bijziendheid bij kinderen. In de meeste gevallen wordt de aandoening behandeld met het dragen van een bril of contactlenzen. In bepaalde gevallen zijn myopie remmende oogdruppels ook een mogelijkheid (via de oogarts).

Oogziekte van de toekomst

De toename van myopie bij kinderen is een groeiend probleem. Bijziendheid is een aandoening waarbij iemand moeite heeft met het scherp zien van objecten op afstand. Er zijn meerdere oorzaken van de toename van myopie bij kinderen, waaronder de toegenomen beeldschermtijd, minder tijd buiten, en genetische factoren.

Een van de belangrijkste oorzaken van myopie bij kinderen is de tijd die ze doorbrengen met het turen naar digitale schermen. Door de opkomst van technologie en de groeiende populariteit van smartphones en tablets is deze tijd enorm toegenomen. Dit kan leiden tot vermoeide ogen en een langdurige accommodatie (het vermogen om scherp te stellen voor nabij), wat kan bijdragen aan de ontwikkeling van myopie.

Een andere oorzaak van myopie bij kinderen is dat ze minder tijd buiten doorbrengen. Studies hebben aangetoond dat kinderen die vaker buiten zijn een lager risico hebben op myopie. Dit komt doordat het natuurlijke licht buiten helpt bij het reguleren van de groei van het oog. Ook als het bewolkt is, of zelfs als het regent, kan dit bijziendheid vertragen of voorkomen.

Daarnaast kunnen genetische factoren van invloed zijn bij de ontwikkeling van myopie. Als een of beide ouders myopie hebben, is de kans groter dat een kind ook myopie zal ontwikkelen.

Bovendien kan myopie, in ernstige gevallen (boven een sterkte van -6), leiden tot verhoogde risico’s op oogproblemen zoals netvliesafwijkingen en in het ergste geval blindheid (wat gelukkig slechts zeldzaam voorkomt).

Er zijn manieren om ervoor te zorgen dat kinderen minder snel bijziend worden. In de eerste plaats kan het beperken van de beeldschermtijd helpen. Ouders kunnen hun kinderen aanmoedigen om meer tijd buiten door te brengen, bijvoorbeeld door hen te laten sporten of spelen in de buitenlucht. Ook op school gebruiken leerlingen steeds vaker een tablet, iPad of laptop. Zowel het onderwijs als de overheid kan buitenspelen aanmoedigen. 

Wat als uw kind al een bril draagt met min-glazen

Mijn kind is al bijziend.

Onderneem actie om te voorkomen dat de bijziendheid van uw kind verslechtert. Met onze MyCon brillenglazen kunnen we bijziendheid corrigeren en de toename ervan vertragen. Bescherm hun toekomstige zicht vandaag nog.
Oplossing

Het Oogfonds

Het Oogfonds adviseert daarom ook:

Wanneer u twijfelt over het gezichtsvermogen van uw kind , is het verstandig om een afspraak te maken bij Tilroe Optiek. Vanaf de leeftijd van 7 jaar is dit al mogelijk.